top of page

Bahçedeki Petrol Kuyusu

19 fotoğraf

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün en eski kasabalarından biri olan Balahanı (Balaxanı), çok daha öncesine dair bazı kayıtlar olsa da sistemli çalışan bir rafinerinin kurulmasıyla 19. yy'da petrolle tanıştı, hızla zenginleşti. Devrimin ardından sayıları binleri bulan petrol kuyuları devletleştirildi. Kasaba halkının bahçelerindeki petrol kuyuları artık bireysel zenginleşmeye aracılık etmiyordu. SSCB liderlerinden Stalin'in devrim öncesinde petrol işçilerinin örgütlenmesi çalışmalarına katıldığı kasaba hem Sovyetler Birliği Dönemi'nde hem de bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde devletleştirilmiş petrol kuyularının sadece sorunlarıyla yaşar hale gelmişti: Kirli hava, petrol taşıma trafiği, kuyuların neden olduğu toprak çöküntüleri... 

Azerbaycanlı gazeteci Ayten Ferhadova, Balahanı'nı anlattığı yazısını şöyle bitiriyor: "Bahçelerde hala mevcut olan bu atıl petrol kuyularının sahibi ise devlet. Artık devlet karadan değil, denizden petrol çıkarılmasına öncelik verdiği için de, dedelerinden kalma bu petrol kuyuları halkın gözünde hazin bir hatıradan, birçok sorunun sebebi olmaktan öteye gidemiyor. Siyah altının üzerinde uyuyan fakir Balahanlılar için petrol saadet değil, lanete dönüşmüş durumda."

Balahanı, Bakü-Azerbaycan / 2012

bottom of page