top of page

Sulukule'de Bir Akşam

7 fotoğraf

İlk Çingene yerleşiminin 1050'li yıllarda olduğu öne sürülen Sulukule, 1453'ten sonra yeniden göç alır. Osmanlı Dönemi'nden Cumhuriyet Dönemi'ne kadar Çingene yerleşiminin yanı sıra köklü bir eğlence mekânı olan Sulukule, İç Anadolu bölgesindeki "oturak alemi" eğlencelerinin devamı niteliğinde bir görüntü verir. Mahallede, yerel adlandırmayla "eğlence kolları" için "devriye evleri" ya da diğer adıyla "eğlence evleri" açılır. 1050 ve 60'larda en parlak dönemini yaşayan Sulukule, sık sık muhafazakar politikacıların ve yerel yönetimlerin gazabına uğrar. Özellikle 1990'larda Saadettin Tantan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ve sonrasında Fatih Belediye Başkanı olarak üstlendiği roller ile onu destekleyen "Hortum" lakaplı başkomiser Süleyman Ulusoy'un mahalleye yönelttikleri şiddet dolu baskı bu evlerin tamamının kapanmasına neden olur. (1994) 

İstanbul'un eğlence hayatına yeri doldurulamaz katkıları olan Sulukuleli müzisyenler, mahallede oturmayı sürdürürken şehrin diğer eğlence mekânlarında iş hayatlarına devam ederler. Ta ki AKP Hükümeti'nin Sulukule'yi bir rant alanına dönüştürmek için tüm mahalleyi yıkıp yok ettiği 2008 yılına kadar...

Mahallelinin ve sivil toplum örgütlerinin büyük ve uzun süreli direnişine rağmen yıkılan evlerin yerine kimliksiz villalar inşa edilirken Sulukule Çingeneleri kendilerine şehrin çeperlerinde yeni yaşam alanları bulmaya çalışır.

Sulukule'de Bir Akşam çalışması Saadettin Tantan döneminin hemen öncesinde, eğlence evleri çalışır durumdayken yapılmış ve haftalık Sokak Dergisi'nde yayınlanmıştı.

Sulukule-İstanbul / 1989

Sulukule'nin sosyokültürel tarihi ve direniş süreci ile ilgili detaylı bilgiye Semra Somersan, Süheyla Kırca Schroeder ve Sevgi Uçan Çubukçu'nun ortak çalışması olan SULUKULE’NİN MÜTEREDDİT DİRENİŞÇİLERİ MUTENALAŞTIRILMAYA KARŞI adlı makaleden ulaşılabilir. 

bottom of page